Vi tilbyr en rekke ulike typer fiskerkort , og det er ingen begresning på antall solgte kort. Dette sikrer at det alltid er mulig å få plass hos oss. Når det gjelder redksap så kan vårt vald fiskes med alle typer lovlig utstyr. Alle fiskekort er personlig og kan ikke overdras til andre.

Vi gjør oppmerksom på at vi tilbyr GRATIS FISKE i perioden fra og med 1. juni til og med 3. juni. For å benytte seg av dette tilbudet må du likevel ha fiskekort, og dette avhentes hos en av våre kortselgere.

Priser

KorttypePris pr kort / person
Døgnkort300,00
Weekendkort600,00
Ukeskort1.500,00
Sesongkort3.500,00
Sesongkort pensjonister2.500,00

Alle som fisker på Aune Vald må sette seg inn i de til en hver tid gjeldende lover, regler og forskrifter som gjelder for utøvelse av fiske i Norge, Sør-Trøndelag og Gaula.

All fangst av laks og ørret på Aune Vald skal innrapporteres til oss i.h.t. § 44 om «Oppgaveplikt» i Lov om laksefisk og innlandsfisk, m.m.. Vi ønsker følgende opplysniger om fangsten; dato, sted (sone), vekt, lengde kjønn, type redskap og evt. navn på fisker (sistnevnte er frivillig).

Innrapportering av fangst kan skje ved å fylle ut skjema her eller at fangstrapport leveres til en av våre kortselgere, eller meddeles Ole Roger Aune pr. SMS på mobiltelefon (+47) 932 10 212 eller via e-post til.: ole.roger.aune@hotmail.com

Translate »