Fiskekort

Vi tilbyr en rekke ulike typer fiskerkort , og det er ingen begrensning på antall solgte kort. Dette sikrer at det alltid er mulig å få plass hos oss. Når det gjelder redskap så kan
vårt vald fiskes med alle typer lovlig utstyr. Alle fiskekort er personlig og kan ikke overdras til andre.

Vi gjør oppmerksom på at vi tilbyr GRATIS FISKE i perioden fra og med 1. juni til og med 3. juni. For å benytte seg av dette tilbudet må du likevel ha fiskekort, og dette
avhentes hos en av våre kortselgere.

Kjøp vanlige fiskekort her: Elveguiden

Korttype
Pris pr kort / person
Døgnkort
450,-
3 dagers kort
1200,-
Ukeskort
2000,-
Sesongkort
4000,-
Sesongkort pensjonister
3000,-

Alle som fisker på Aune Vald må sette seg inn i de til en hver tid gjeldende lover, regler og forskrifter som gjelder for utøvelse av fiske i Norge, Trøndelag og Gaula.

All fangst av laks og ørret på Aune Vald skal innrapporteres til oss i.h.t. § 44 om «Oppgaveplikt» i Lov om laksefisk og innlandsfisk, m.m.
Vi ønsker følgende opplysninger om fangsten; dato, sted (sone), vekt, lengde kjønn, type redskap og evt. navn på fisker (sistnevnte er frivillig).

Innrapportering av fangst kan skje ved å fylle ut skjema her eller at fangstrapport leveres til en av våre kortselgere,
eller meddeles Ole Roger Aune pr. SMS på mobiltelefon (+47) 932 10 212 eller via e-post til.:
ole.roger.aune@hotmail.com