Velkommen til Aune Vald

Aune Vald har gjennom en årrekke vært kjent for å kunne levere et godt og variert fiske i Gaula, nærmere bestemt på Rognes like ovenfor Støren.
Etter mange års samarbeid med Støren JFF tilbys valdet direkte til laksefiskere fra fjern og nær.

Valdet starter på vestsiden av elva ca 50 meter nedenfor brua på Rognes og går ned til grensen mot Gjærahølen.
Det tilbys fiske på totalt ca 3,3 km elvebredd fordelt på 5 soner. Alle de fem sonene fiskes på samme fiskekort.
På Rv 30 (Vest ) siden av dalen er Aune vald hele den omtalte strekningen med unntak av området rundt Storøra stadion.

På motsatt side av Rv 30 (Øst) har Aune vald tre gode strekninger.

Den øverste hølen ved Rognes bru kalles Lerdalshølen eller Bruhølen. Her har Aune vald vestsida av elva.
Lerdalshølen kan fiskes uansett vannstand, men passer best for sluk- og markfiske fra middels til stor elv.
Fra middels til lavere elv er hølen også godt egnet for fluefiske. Stryket som følger nedenfor er fiskbart på lav vannføring.

Neste høl er Roggosen hvor vi disponerer vestsida av elva.
Roggosen er godt fiskbar både på lav og høy vannstand med alle typer redskaper.

100 meter nedenfor Roggosen ligger Brukara.
Dette stedet fiskes på ulike vannstander, men er best når det er mye vann.
Vær oppmerksom på at fisken går svært nær land !. Strekningen er godt egnet for fluefiske.

Nedenfor Brukarene følger et grunt stryk med mye stein før vi kommer til Langhølen som alltid inneholder godt med fisk.
Den fiskes ved alle vannstander med alle typer redskap.
Ved lav vannstand anbefales de øvre delene av hølen som kan fiskes fra begge sider av elva ( følg skilt på østsiden av elva ).
Ved stor vannføringer den nedre delen best og da anbefales det å fiske fra østsiden av elva.
Også her går fisken svært nær land.

300 meter nedenfor Rognes stadion ligger Utistuhølen.
Hølen fiskes på alle vannstander, men er best på stor elv.
Den fiskes med alle typer redskap fra begge sider av elva.
På lavere vannstand er inngangsstrømmen godt fiskbar med flue fra østsiden av elva.

Djuphølen egner seg til mark og sluk.
Hølen går over i et stryk som kan fiskes hele veien ned til neste høl som er grensen til Aune vald,
men en er imidlertid avhengig av at vannstanden ikke er altfor lav.

VI ØNSKER ALLE PÅ FORHÅND VELKOMMEN TIL FISKE PÅ AUNE VALD!